Brass 3 Way Ball Valve – L Port BSP

Brass 3 Way Ball Valve – L Port BSP

Part no. Description
210069 3 Way Ball Valve – L Port Brass 10mm BSP
210070 3 Way Ball Valve – L Port Brass 15mm BSP
210071 3 Way Ball Valve – L Port Brass 20mm BSP
210072 3 Way Ball Valve – L Port Brass 25mm BSP
210073 3 Way Ball Valve – L Port Brass 35mm BSP
210074 3 Way Ball Valve – L Port Brass 40mm BSP
210075 3 Way Ball Valve – L Port Brass 50mm BSP