BI Female X BSP Female Adaptor – Stainless Steel

BI Female X BSP Female Adaptor – Stainless Steel

Part no. Description
126069 BI Female X 38mm BSP Female Adaptor -Stainless Steel
126070 BI Female X 50mm BSP Female Adaptor -Stainless Steel
126071 BI Female X 65mm BSP Female Adaptor -Stainless Steel